درباره‌ی من

تسلط متوسط به word.icdel.paverpoint ومسلط به پذیرش آزمایشگاه

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی