سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مشاوره (مشاوره خانواده،تحصیلی)

  • تهران غرب
  • در حال تحصیل