سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • ترجمه
  • تدریس

سوابق تحصیلی

زبان‌های خارجی

  • فرانسه (زبان مادری)