سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کاردانی حسابداری (دور کاری)

  • دانشکده الزهرا تبریز
  • در حال تحصیل
  • دانشجوی رشته حسابداری،جویای کار هستم دور کاری