سوابق شغلی

بیمارستان شهدا - کارشناس تجهیزات پزشکی

 • از سال 1397

دیباگران - مدیریت دپارتمان مهندسی پزشکی

 • از سال 1400

مدرک آزاد - مسئول فنی توزیع کننده و مراکز درمانی

 • از سال 1400 تا سال 1400

آکام - مسئول فنی تولید کنندگان و واردگنندگان

 • از سال 1398

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

 • دانشگاه ازاد اسلامی اهر
 • فارغ التحصیل

دوره های گذرانده

مسئول فنی تولید و واردکنندگان

 • به مدت : 40 ساعت
 • برگزار کننده : 40

مسئول فنی توزیع کننده و مراکز درمانی

 • به مدت : 32 ساعت
 • برگزار کننده : انجمن صنفی تجهیزات پزشکی

ISO14644 Cleanroom & Associated co

 • به مدت : 8 ساعت
 • برگزار کننده : ایرانیان گواه کوثر

ISO14971:2019 Medical devices

 • به مدت : 16 ساعت
 • برگزار کننده : ایرانیان گواه کوثر

ICE 16161-1 Medical electrical equipment

 • به مدت : 16 ساعت
 • برگزار کننده : ایرانیان گواه کوثر

ISO13485 :2016 Medical Devices

 • به مدت : 16 ساعت
 • برگزار کننده : ایرانیان گواه کوثر