سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کاردانی شیمی آزمایشگاهی (شیمی)

  • رقیه دختران یزد
  • فارغ التحصیل