سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • روابط عمومي خوب

سوابق تحصیلی