سوابق شغلی

Royal dress - فروشنده

  • از سال 1399 تا سال 1400

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (حرفه ای)
  • آلمانی (متوسط)