سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • روابط عمومی
  • شبکه های اجتماعی

سوابق تحصیلی