سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی علوم اجتماعی/ روانشناسی/ آموزش/ علوم تربیتی ()

  • پیام نور
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (حرفه ای)

دوره های گذرانده

icdl

  • به مدت : 130 ساعت
  • برگزار کننده : فنی حرفه ای