سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • کامپیوتر
  • ICDL
  • کامپوتر

سوابق تحصیلی