سوابق شغلی

شرکت سی تی یو - امور دفتری

  • از سال 1393 تا سال 1394

بیمه زندگی خاورمیانه - نماینده فروش

  • از سال 1397 تا سال 1394

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی کشاورزی (مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی)

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (مبتدی)

دوره های گذرانده

اصول بایگانی

  • به مدت : دو روز ساعت
  • برگزار کننده : موسسه IMQ