سوابق شغلی

فناوران ساخت آزمای هوشمند - کارشناس و طراح و مجری سیستم هوشمند موتورخانه

 • از سال 1397 تا سال 1398

تریتا دارو - کارشناس اجرای پروژه داروسازی

 • از سال 1395 تا سال 1396

فناوران ساخت آزمای هوشمند - سرپرست کارگاه

 • از سال 1397 تا سال 1398

تعمیر و نگه داری تاسیسات بیمارستانی

مهارت ‌ها

 • SolidWorks
 • ANSYS
 • اتوکد
 • Fluent
 • نرم افزار CFX
 • LOGO
 • PLC
 • GAMBIT

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک_تبدیل انرژی (تبدیل انرژی)

 • دانشگاه تبریز
 • فارغ التحصیل

کارشناسی مهندسی مکانیک_جامدات (طراحی جامدات)

 • دانشگاه زنجان
 • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

 • انگلیسی (متوسط)