درباره‌ی من

مسلط به امور اداری،دفترداری،کامپیوتر،اینترنت ،تبلیغات و...

سوابق شغلی

فرصتهای شغلی - سرپرست

  • از سال 1377 تا سال 1380

رضایت نامه دارم

مهارت ‌ها

  • کامپیوتر

نمونه کارها

نگهبانی وحراست - کارمند ( در سال 1391 )

ن

تولیدنایلون - سرپرست ( در سال 1377 )

ن

سوابق تحصیلی

زیر دیپلم مدیریت آموزشی (ن)

  • ن
  • در حال تحصیل
  • نیارنبست