سوابق شغلی

هور آمود هگمتان - تکنسین

 • از سال 1397 تا سال 1398

پارس pbl - سرپرست کارگاه

 • از سال 1397 تا سال 1397

افرندسازه - مسئول اجرا

 • از سال 1393 تا سال 1397

عمران شهر - سرپرست اجرا

 • از سال 1391 تا سال 1392

کارگاه 504واحدی مسکن مهر

انرژی بهینه ماد - پیمانکار

 • از سال 1389 تا سال 1390

پیمانکار اسکلت بتنی

پارس pbl - مسئول اجرا

 • از سال 1387 تا سال 1389

آژینه ساز نما - تکنسین اجرا - نقشه بردار

 • از سال 1387 تا سال 1388

سظظ

کاریاران - مسئول اجرا و نقشه بردار

 • از سال 1383 تا سال 1387

کاریاران (نستله قزوین) - مسئول اجرا

 • از سال 1383 تا سال 1383

کاریاران (دانشکده ادبیات دانشگاه بوعلی سینا) - مسئول اجرا

 • از سال 1380 تا سال 1383

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

زبان‌های خارجی

 • انگلیسی (مبتدی)

دوره های گذرانده

کمک فن ورز ساختمان

 • به مدت : 88 ساعت
 • برگزار کننده : سازمان فنی و حرفه ای