درباره‌ی من

آشنایی با office-آشنایی با امور مالیاتی-

سوابق شغلی

گروه صنعتی کاوه - حسابدار

  • از سال 1398

مهارت ‌ها

نمونه کارها

ابزار برقی - حسابدار ( در سال 1392 )

سوابق تحصیلی

کاردانی حسابداری (حسابداری صنعتی)

  • علمی کاربردی گلرنگ
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)

دوره های گذرانده

حسابداری صنعتی

  • به مدت : 60 ساعت
  • برگزار کننده : فنی حرفه ای