سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مدیریت جهانگردی (گردشگری)

  • پیام نور
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)