درباره‌ی من

5 سال خارج از کشور مدیریت تبلیغات 4 شرکت توریستی و 1 شرکت جواهر سازی داشتم. مجری تبلیغات 2 کنسرت در تایلند بودم. 2 سال مجری تبلیغات یک شرکت پروفیل سازی در ایران. از سال 86 تا 91 به صورت پراکنده با شرکت های تبلیغاتی و وابسته به صدا سیما همکاری داشتم.

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • روابط عمومی بالا
  • تبلیغات
  • یادگیری سریع هر مهارتی

سوابق تحصیلی