سوابق شغلی

شرکت الکترونیکی پارسیان - بازرس

  • از سال 94 تا سال 95

مدرسه غیره دولتی نسل قلم - معاون

  • از سال 96 تا سال 99

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (سیستم اطلاعاتی)

  • ازاد مهاباد
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)

دوره های گذرانده

adcl

  • به مدت : 200 ساعت
  • برگزار کننده : ltms