سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • کامپیوتر
  • علاقه به فروش
  • پشتکار و انگیزه

سوابق تحصیلی