سوابق شغلی

کوکاکولا - راننده لیفتراک

  • از سال 1393 تا سال 1398

کوکاکولا. دارو سازی - راننده لیفتراک

  • از سال 1393 تا سال 1398

کوکاکولا - راننده لیفتراک

  • از سال 1393 تا سال 1398

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی