سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • اشنا با وسایل و تجهیزات ازمایشگاهی

سوابق تحصیلی