سوابق شغلی

نمایندگی مزدا - مسئول پذیرش

  • از سال 1392 تا سال 1393

دفتر پیشخوان - مدیر فنی کارت ملی و شناسنامه

  • از سال 1395 تا سال 1397

دفتر خدمات قضایی - کاربر

  • از سال 1398 تا سال 1398

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی ()

  • دانشگاه آزاد
  • فارغ التحصیل