سوابق شغلی

بدراسیون ورزش های امگانی - مدرس

  • از سال 92 تا سال 97

مهارت ‌ها

  • شبکه های اجتماعی

سوابق تحصیلی

کارشناسی روانشناسی (عمومی)

  • ازادکرج
  • فارغ التحصیل

دوره های گذرانده

نربزگری نهدکودک

  • به مدت : 3 ساعت
  • برگزار کننده : جهاددانشگاهی