درباره‌ی من

مثبت اندیش و صبور ،برای من غیر ممکن غیر ممکن هست.
در کار صادق و مستعد هستم.

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی