سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • مشتری مداری
  • منشی گری
  • منشی

سوابق تحصیلی