سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی حسابداری (مدیریت)

  • دانشگاه تهران
  • در حال تحصیل