درباره‌ی من

دنبال کارمنشی گری برای مطب پزشک یادرمانگاه ها یاباشگاه وارایشگاه بانوان

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دیپلم هنر ()

  • بنت الهدی
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • فارسی (متوسط)