درباره‌ی من

دانشجو حسابداری هستم. بیشتر علاقه ب فروشندگی دارم

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی