سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی کارگردانی (سینما)

  • تهران مرکز
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (حرفه ای)