سوابق شغلی

خدمات نگین و لیزر - کمک حسابدار

  • از سال 1398 تا سال 1400

مسلط به اکسل

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی