سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • روابط عمومی بالا
  • خوش ارتباط
  • تایپ
  • پشتکار و انگیزه
  • آفیس word
  • آشپزی

سوابق تحصیلی

کارشناسی مدیریت امور بانکی (مدیریت)

  • زند
  • در حال تحصیل
  • مدیریت امور بانکی یا معدل بالا...دنبال کار هسم و دو ترم ب پایان تحصیلم مانده.