سوابق شغلی

آینوتی - مشاور فروش

  • از سال 1399 تا سال 1400

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی میکروبیولوژی (میکروبیولوژی)

  • دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهر
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)