سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • عکاسی

سوابق تحصیلی

کارشناسی هنر (نقاشی)

  • دانشگاه الزهرا
  • در حال تحصیل