سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دیپلم روانشناسی ()

  • ازاد
  • در حال تحصیل