سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی حقوق ()

  • ازاد واحد رفسنجان
  • فارغ التحصیل