درباره‌ی من

علاقه مند ب کار هنری
و خیاطی
و کاری ک در محیط زنانه باشد.

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی