سوابق شغلی

دبیرستان نگرش ارمانی - مشاور

  • از سال 1398 تا سال 1399

خانه مهارت - مشاور

  • از سال 1394 تا سال 1399

دارالاکرام - مددکار

  • از سال 1393 تا سال 1395

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مشاوره (مدرسه)

  • شهیدبهشتی
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)