سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کاردانی تصویرسازی (ندارم)

  • لوشان
  • فارغ التحصیل