استخدام کارگر ظرفشور

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • آقا / خانم
  • بدون بیمه
  • توافقی

شرح موقعیت شغلی

کارگر ظرفشور جهت رستوران صبحانه نهار شام جای خواب

ساعت کار 10صب الی 12شب

روزانه یک ونیم ساعت استراحت حقوق سروقت