مبل نیال، استخدام رویه کوب مبل
مبل نیال

استخدام رویه کوب مبل

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • آقا / خانم
  • بدون بیمه
  • 3 الی 4 میلیون

شرح موقعیت شغلی

نیازمند رویه کوب مبل استیل راحتی
عمدتا استیل تعمیراتی
فرحی صدامی دسته متکایی پارچه رو پارچه
محیط کارگاهی با همه تجهیزات
روز مزد و یا کنترات کار

موقعیت محل کار