مجتمع صنعتی کاجاران، استخدام حسابدار مسلط نرم افزارهای مالی
مجتمع صنعتی کاجاران

استخدام حسابدار مسلط نرم افزارهای مالی

  • کار تمام وقت
  • تهران/آبعلی
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • توافقی

شرح موقعیت شغلی

محل کار مجتمع صنعتی واقع در جاده آبعلی خرمدشت 

مسلط نرم افزارهای مالی


مهارت ها و توانایی های مورد نیاز

  • نرم افزارهای مالی

موقعیت محل کار