بهرویش پارس

استخدام بهرویش پارس

behrooyesh.ir

معرفی بهرویش پارس

امورمربوط به حوزه‌ی نهاده‌های کشاورزی شامل: تولید، توزیع، خرید، فروش، فرآوری، واردات و صادرات انواع نهاده‌های کشاورزی، طراحی، اجرا و مشاوره در ارتباط با پروژه‌های مرتبط با کشاورزی.


فرصت های شغلی بهرویش پارس