شرکت فروشگاه های زنجیره ای حیات

استخدام شرکت فروشگاه های زنجیره ای حیات

معرفی شرکت فروشگاه های زنجیره ای حیات

شرکت فروشگاههای زنجیره ای حیات از زیرمجموعه های یک هلدینگ بزرگ مواد غذایی می باشد. مأموریت ما تأمین نیازهای روزانه خانواده های ایرانی با بهترین کیفیت، خدمات و تخفیفات می باشد. هدف ما گسترش فروشگاه ها در سطح کشور و ایجاد ارزش افزوده بر بازار خرده فروشی کشور می باشد.


فرصت های شغلی

شرکت فروشگاه های زنجیره ای حیات، استخدام سرپرست فروشگاه
شرکت فروشگاه های زنجیره ای حیات
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
شرکت فروشگاه های زنجیره ای حیات، استخدام پرسنل فروشگاه
شرکت فروشگاه های زنجیره ای حیات
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)