فروشگاه هفت، استخدام فروشنده
فروشگاه هفت

استخدام فروشنده

  • کار تمام وقت
  • سمنان/سمنان
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • 2 الی 3 میلیون

شرح موقعیت شغلی

نیازمنده تعدادی نیروی فعال ترجیحا اقا برای کار فروشگاه نیازمندیم سن 20الی 35 حقوق طبق قانون کار بیمه تامین اجتماعی بیمه تکمیلی بن خرید به ارزش 600هزارتومان

موقعیت محل کار