شرکت عمران بتن توس، استخدام حسابدار
شرکت عمران بتن توس

استخدام حسابدار

  • کار تمام وقت
  • خراسان رضوی/مشهد
  • آقا / خانم
  • بدون بیمه
  • 3 الی 4 میلیون

شرح موقعیت شغلی

حسابدار وکار پرداز وامور اداری تمام وقت پروژه های ساختمانی خانم یا آقا-از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر


مهارت ها و توانایی های مورد نیاز

  • روابط عمومی

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

حسابداری وثبت اسناد وبایگانی مدارک وامور اداری وپیگیری امور