مهندسین مشاوره ساتبان، استخدام کارشناس طرح توجیهی
مهندسین مشاوره ساتبان

استخدام کارشناس طرح توجیهی

 • کار تمام وقت
 • تهران/تهران
 • آقا / خانم
 • بیمه دارد
 • توافقی

شرح موقعیت شغلی

یک نفر کارشناس طرح توجیهی

 • مدرک لیسانس اقتصاد یا مدیریت
 • حداقل 2 سال تجربه در زمینه طرح توجیهی، مطالعات امکان سنجی، تحقیقات باز و طرح کسبوکار
 • فن بیان خوب و ماهر در کار تیمی
 • مسلط بر امور کامپیوتری و اینترنتی

یک نفر کارشناس طرح توجیهی

 • مدرک لیسانس کلیه رشته های فنی و مهندسی
 • حداقل 2 سال تجربه در زمینه طرح توجیهی، مطالعات امکان سنجی، تحقیقات باز و طرح کسبوکار
 • فن بیان خوب و ماهر در کار تیمی
 • مسلط بر امور کامپیوتری و اینترنتی

موقعیت محل کار