مرکز معاینه فنی امام رضا(ع)، استخدام نیازمند لیسانس مکانیک
مرکز معاینه فنی امام رضا(ع)

استخدام نیازمند لیسانس مکانیک

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • فقط آقا
  • بیمه دارد
  • 4 الی 5 میلیون

شرح موقعیت شغلی

نیازمند لیسانس مکانیک جهت کار درمعاینه فنی.

سابقه کار مهم نیست. از شنبه تا چهار شنبه 7:30 الی16:15 پنجشنبه ها تا ساعت 13:00

 

موقعیت محل کار