فولاد زاگرس، استخدام تکنسین برق یا مهندسی برق قدرت
فولاد زاگرس

استخدام تکنسین برق یا مهندسی برق قدرت

  • کار تمام وقت
  • ایلام/مهران
  • فقط آقا
  • بیمه دارد
  • 2 الی 3 میلیون

شرح موقعیت شغلی

داشتن حس مسئولیت پذیری

تمایل به انجام کارهای تیمی

دارای ظاهری آراسته و خوش برخورد

تکنسین برق قدرت یا کارشناسی برق قدرت

اولویت با کسانی است که دارای سابقه کار باشند

آشنایی با کامپیوتر و برنامه های آفیس - اینترنت

آشنایی با زبان های خارجه

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

زمینه کاری نیروگاه برق و فولاد میباشد