استخدام کارشناس ارشد فیزیوتراپی

استخدام کارشناس ارشد فیزیوتراپی

  • کار تمام وقت
  • کرمانشاه/کرمانشاه
  • آقا / خانم
  • بدون بیمه
  • توافقی

شرح موقعیت شغلی

استخدام کارشناس ارشد یا دکتری فیزیوتراپی لطفا" رزومه خودرا به ارسال نمائید.

موقعیت محل کار